2010.gada 23.septembrī

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” 9. lpp ietvaros iznāk Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) informatīvā mēnešlapa, kurā lasāmi LNSS paziņojumi par atbalstu Latvijas politiskajiem spēkiem vēlēšanās, mākslas izglītības pārstrukturizācijas notikumiem Latvijā, Latvijas Radio kvalitātes izvērtēšanas darba grupas rezultātiem, kā arī Ulda Priedes raksts „Kā es saprotu Vili Lāci?”

IK_10_09_23