2010.gada 9.oktobrī

plkst. 14:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Padome pulcējās uz kārtējo sēdi. 

Tajā LNSS Padome:

  • Pieņēma LNSS Goda tiesas nolikumu;
  • Aktualizēja darbu LNSS reģionālajās nodaļās, Mākslas pedagogu apvienībā  un sadarbību ar sabiedriskajām organizācijām;
  • Precizēja LNSS programmu 2010. gadam.