2010.gada 3.decembrī

plkst. 17:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Valde pucējās uz kārtējo sēdi. 

Tajā LNSS Valde:

  • Uzņēma jaunos LNSS biedrus;
  • Apstiprināja lNSS 2011. gada konferences nolikumu un finanšu tāmes projektu.

 Konferences_nolikums