2010.gada 7.oktobrī

Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija (LMIIA) nosūtījusi vēstuli Līvānu novada domes priekšsēdētājam ar lūgumu atlikt 17. 06. 2010. lēmumu par mākslas skolu reorganizāciju vismaz līdz 2010./ 2011. mācību gada beigām. 

VĒSTULE