2010.gada 13.septembrī

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš nosūtīja vēstuli Līvānu novada domes deputātiem ar lūgumu bērnu un vecāku interesēs atlikt 17. 06. 2010. lēmumu par mākslas skolu reorganizāciju, izstrādājot ekonomisko pamatojumu divu skolu reorganizācijas (likvidācijas, apvienošanas) lietderībai. LNSS neizslēdz, ka apzināti sasteigtā skolu reorganizācija un klaji naidīga izrēķināšanās ar brīvdomīgo skolas direktori V. Rusiņu notiek savtīgu vēlmju – rīkoties ar pašvaldības īpašumiem – vārdā.

VESTULE