2010.gada 27.novembrī

plkst. 14:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Padome pulcējās uz kārtējo sēdi. 

Tajā LNSS Padome:

  • Atskatījās uz paveikto, kopš 25.septembra Padomes sēdes.
  • Apstiprināja Filozofijas un Retorikas moduļu mācību programmas „LNSS Pedagoģiskās meistarības skolas” ietvaros.
  • Apstiprināja izmaiņas LNSS padomes un Goda tiesas sastāvos.
  • Tikās ar LZS priekšsēdētāju Arturu Maltu  un LTPPA priekšsēdētāja vietnieci Ingrīdu Indāni par redzējumu izglītības problēmu risināšanā.

Filozofijas moduļa mācību programma

Retorikas moduļa mācību programma

A. Maltas uzruna