2010.gada 3.decembrī

plkst. 18:00 Latvijas Nacionālā Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Edgars Kramiņš kopīgi ar sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem un sadarbības partneriem diskutēja par sabiedrisko organizāciju iespējamo devumu Latvijas patreizējā politiskajā situācijā un valstiskumu LNSS projicējamajā izglītības sistēmā.

Diskusijas dalībnieki atzīst, ka patreiz pastāv apzināti izvērsts genocīds pret latviešu tautu. Tāpēc uzmanība pievēršama sabiedrības, t.sk. skolotāju vienošanai (iepretim Sorosa sadrumstalošanas idejai), vienprātība (iepretim prāta uzstādījuma sadalītībai) un garīgumam (garīgā inteliģence), kas nav panākams bez intelektuālās un emocionālās darbības (intelektuālās un emocionālās inteliģences) vienotības. Uzsvars liekams uz vārdu „tauta”, jo bez tautas nav valsts nākotnes. Taču pagaidām (bez ideoloģijas un identitātes) nav iespējams par tādu runāt. Ir masa, pūlis.

Diskusijas dalībnieki nodala tādus jēdzienus kā:

  • Nacionālā ideoloģija;
  • Zemnieku izcelšanās;
  • Izdzīvošana un dzimstība;
  • Tautas spēja diskutēt;
  • Nacionālo spēku apvienošanās;
  • Referendums;
  • 1918. gada 18. novembra Latvijas Republikas atjaunošana;
  • Garīgums.