2011.gada 22.janvārī

plkst. 10:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Padome pulcējās uz kārtējo sēde. 

Tajā LNSS Padome apsprieda jautājumu par attieksmes izteikšanu pret LIZDAu, analizēja “IZM Izglītības attīstības pamatnostādņu 2007.- 2013.gadam” lietderību „LNSS pamatnostādņu kontekstā”, izskatīja ieteikumus izmaiņām LNSS statūtos un Zelta fondā iekļaujamo skolotāju projekta nosaukumam, kā arī aktualitzēja organizātoriska rakstura jautājumus par gatavošanos LNSS 2011. gada konferencei.