2011.gada 22.janvārī

plkst. 12:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Padome tikās ar Vecāku sabiedrisko organizāciju un mediju pārstāvjiem  par atbildīgo Izglītības institūciju bezdarbību, progresīvo skolotāju neuzklausīšanu, vecāku atbildību savu bērnu audzināšanā, vecāku un mācībspēku komunikācijas trūkumu un esošās izglītības sistēmas reorganizācijas nepieciešamību.

.