2011.gada 4.februārī

plkst. 16:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Valde pucējās uz kārtējo sēdi. 

Tajā LNSS Valde:

  • Atskaitīja biedrus no LNSS rindām par pienākumu nepildīšanu;
  • Precizēja LNSS 2011. gada konferences finanšu tāmes projektu;
  • Pārrunāja LNSS 2011. gada konferences referentu, līdzziņotāju un darba grupu vadītāju iespējamās kandidatūras.
  • Apstiprināja LNSS 2011. gada budžetu.
  • Apstiprināja LNSS organizēto skolu koncertu un tālākizglītības kursu finansu tāmes.
  • Lēma par SIA „Audzinātājs” dibināšanu.
  • Apstiprināja pilnvarojumu sarunām ar LIZDA.