2011.gada 4.martā

plkst. 15:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Valde pulcējāsuz kārtējo sēdi. 

Tajā LNSS Valde:

  • Uzņēma LNSS rindās jaunos biedrus;
  • Precizēja LNSS 2011. gada konferences finanšu tāmes projektu;
  • Apstiprināja pilnvarojumu sarunām ar LIZDA.
  1. LNSS biedru atskaitīšana
  2. Precizēja 23.marta biedru sapulces kārtību
  3. LNSS jauno statūtu projekts. /E. Kramiņš/
  4. Pārskats par LNSS 2010. gada darbību. /E. Kramiņš/
  5. Dažādi jautājumi un priekšlikumi.