2011.gada 28.janvārī

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš Draudzīgā aicinājuma dienā plkst. 13:00 Rīgā, Kaļķu ielā 15 piedalās Draudzīgā aicinājuma fonda rīkotajā sarīkojumā par Draudzīgā aicinājuma kustības atjaunošanu, uzsākot jaunu Skolu reitinga un Skolu SOS programmu un ieviešot līdz šīm vēl nebijušu, objektīvu un matemātiskajos aprēķinos balstītu Latvijas skolu reitingu.

.