2011.gada 26.martā

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš plkst. 9:00 Rīgas latviešu biedrības namā Rīgā, Merķeļa ielā Nr. 13, piedalās Latviešu Zemnieku Savienības (LZS) kopsapulcē, aicinot klātesošos apzināties šodienas kultūrfilozofisko situāciju un nepieciešamo izglītības sistēmas decentralizāciju.

.