Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības

Pedagoģiski sabiedrisks mēnešraksts

AUDZINĀTĀJS

Iznāk kopš 1925. gada.

Apjoms 52 lpp. 6x gadā (jeb reizi divos mēnešos).

2012.gadā to varēja iegādāties šādās tirdzniecības vietās visā Latvijas teritorijā.

Gadiem ilgi skolās ir ignorētas nacionālās audzināšanas pamatvērtības. Tieši to iedzīvināšanai sabiedrībā, tikumu un morāles likumu godināšanai būs veltītas žurnālā publicētās pārdomas par sabiedrību un valsti, padomi audzināšanā, pašmāju pedagoģiskās pieredzes portretējumi, ārzemju pieredzes, kultūras un jaunāko grāmatu apskati, novadu hronika un dažādi ziņojumi. Bet tas nav vienīgais žurnāla mērķis, jo Latvijas sabiedrībai šodien, vēl jo vairāk, kā agrāk, trūkst kultūras izdevuma, tribīnes, kur savu domu paust literātiem, māksliniekiem, mūziķiem.

Redakcijas padome: Dr. paed. Anita Aizsila, Mag. art. Ingrīda Burāne, Ingūna Helviga, Dr. paed. Edgars Kramiņš, Edgars Mucenieks, Anna Rancāne, Dr. paed. Anta Rudzīte, Dr. art. Ieva Struka, Normunds Šnē u.c.

Redakcijas adrese: Sporta ielā 2a, Rīga, Latvija, LV-1013; Tālrunis: 67326902; fakss: 67326903