2011.gada 14.maijā

plkst. 10:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Valde pulcējāsuz kārtējo sēdi. 

Tajā LNSS Valde:

  • Analizēja LNSS 2011. gada 22. un 23. marta konferences „Uz vērtībām orientēta pasaules uzskata nozīme izglītības sistēmas veidošanai mūsdienu Latvijā” norisi un atskatījās uz paveikto kopš tās.
  • Noteica atbildības sfēras un sadalīja pienākumus LNSS valdes locekļiem.
  • Izskatīja jautājumus par jaunu biedru uzņemšanu, Reģionālo nodaļu dibināšanu un tālākziglītības kursu, izbraukuma semināru, diskusiju, vasaras kursu, semināru un radošo nometņu organizēšanas principiem.
  • Lēma par attieksmi pret Nacionālās apvienības VL– TB/LNKK ierosinātajiem Satversmes grozījumiem par izglītību valsts valodā.