2011.gada 19.maijā

plkst. 08:05 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš piedalījās Radio Baltcom raidījumā par sabiedrībā aktualizēto valodas jautājumu izglītības ieguvē un LNSS rezolūciju šajā sakarā, kurā teikts, ka LNSS neparedz iespēju, ka nacionāla valsts varētu finansēt izglītību, kura tiek iegūta kādas citas valsts valodā.

.