2011.gada 18.februārī

plkst. 15:15 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Valde pucējās uz kārtējo sēdi. 

Tajā LNSS Valde:

  • Risināja žurnāla „Audzinātājs” izdošanas jautājumus un dibināja SIA „Audzinātājs”;
  • Veica izmaiņas savienības biedriem un goda biedriem iesniedzamajā pieteikuma formā un pievienojamo dokumentu sarakstā;
  • Apstiprināja LNSS konferences viesu sarakstu;
  • Lēma par reģistrācijas uzsākšanu LNSS konferencei.