2011.gada 22.martā

plkst. 17:30 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Valde pucējās uz kārtējo sēdi. 

Tajā LNSS Valde:

  • Atskaitīja biedrus no LNSS rindām par pienākumu nepildīšanu;
  • Apsprieda konferences un 23.marta biedru sapulces norisi;
  • Apsprieda  iespējamās kandidatūras LNSS Pārvaldes institūcijās;
  • Uzņēma jaunus biedrus;
  • Apstiprināja LNSS nodaļu un apvienību vadītājus.