2011.gada 23.martā

plkst. 15:30 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Valde pucējās uz kārtējo sēdi. 

Tajā LNSS Valde:

  • Uzņēma jaunos biedrus;
  • Precizēja LNSS konferences finanšu tāmi.