2011.gada 11.jūnijs

No 11. jūnija līdz 17. jūnijam radio „Deutsche Welle English Service” programmas "Inside Europe" ietvaros raida interviju ar Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētāju Dr. paed. E. Kramiņu par Latvijas sabiedrībā aktualizēto valodas jautājumu izglītības ieguvē un LNSS viedokli (The debate over bilingual schools in Latvia).

.