2011.gada 21.jūnijs

plkst. 13:30 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš tiekas ar LR Valsts prezidentu V. Zatleru lai pārrunātu patreizējo politisko situāciju un sabiedrisko organizāciju iespējamo devumu viņa aktualizēto ziņojumu atbalstam.

.