2011.gada 28.jūnijs

plkst. 15:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš un  priekšsēdētāja vietniece I. Jurgalāne atsaucoties LR Valsts prezidenta V. Zatlera ielūgumam, kopā ar vēl 15 citu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, pārrunāja sabiedrībai aktuālos jautājumus pēc š.g. 28.maija paziņojuma Latvijas tautai.

.