2011.gada 6.jūlijā

plkst. 17:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Valde pulcējasuz kārtējo sēdi.

Darba kārtībā:

 1. Sēdes atklāšana. /I. Jurgalāne/
 2. Informācija par klātesošajiem un deleģēto balsstiesību pārbaude. /E. Kramiņš/
 3. Darba kārtības apstiprināšana. /E. Kramiņš/
 4. Informācija par paveikto kopš iepriekšējās, 17. maija Valdes sēdes. /E. Kramiņš/
 5. V. Rozītis atskaitīšana no LNSS biedru rindām un jaunu biedru uzņemšana. /E. Millere/
 6. LR Valsts prezidenta V. Zatlera priekšlikums par LNSS pārstāvju deliģēšanu topošajā politiskajā spēkā. /E. Kramiņš/
 7. LNSS Reģionālo nodaļu dibināšana, sadarbība ar asociācijām jaunu biedru piesaistei. /A. Stepiņa/
 8. LNSS biedru vasaras radošā nometne. /E. Kramiņš/
 9. Nākamās Valdes sēdes norises laiks un perspektīvā darba kārtība. /E. Kramiņš/
 10. Nākamās Padomes sēdes norises laiks un perspektīvā darba kārtība. /E. Kramiņš/
 11. Sēdes slēgšana. /I. Jurgalāne/