2011.gada 27.jūlijā

plkst. 10:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Valde pulcējas uz sēdi.

Darba kārtībā:

  1. Sēdes atklāšana. /A. Stepiņa/
  2. Informācija par klātesošajiem un deleģēto balsstiesību pārbaude. /E. Kramiņš/
  3. Darba kārtības apstiprināšana. /E. Kramiņš/
  4. Informācija par V. Zatlera politiskā spēka dibināšanas pasākumu. /I. Tīkmere/
  5. LNSS cilvēku deliģēšana V. Zatlera topošā politiskā spēka pieteiktajam deputātu kandidātu sarakstam 11. Saeimas vēlēšanās. /E. Kramiņš/
  6. Aktualitātes un darāmais LNSS Reģionālo pasākumu plānošanā. /A. Stepiņa/
  7. LNSS biedru vasaras radošā nometne. /E. Kramiņš/
  8. Nākamās Valdes un Padomes sēžu norises laiki un perspektīvā darba kārtība. /E. Kramiņš/
  9. Sēdes slēgšana. /A. Stepiņa/