2011.gada 13.augustā

plkst. 12:00 Rīgā, Rīgas kongresu namā Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsedētājs Dr. paed Edgars Kramiņš piedalās Zatlera Reformu partijas biedru kopsapulcē.

VIDEO 

IZGLĪTĪBAS PAMATIDEJA ir atgriezties pie Latvijas brīvvalsts un citu Eiropas valstu pieredzes, kas atklāj, ka nav lietderīgi pretnostatīt izglītību kultūrai, jo kultūra ir zināšanu krājums cilvēku prātu kolektīvā programmēšanas sistēmā, kas pastāv un izpaužas kā noteiktu vērtību apziņa un cilvēku patvaļas ierobežojums. Kultūra bez izglītības nenodrošina jauninājums, savukārt, izglītība bez kultūras izslēdz audzināšanu un garīgu personības pilnveidi.

Nacionālās izglītības un kultūras pamatā ir liekamas vērtības un prioritātes, kas saistītas ar pamatnācijas etnisko kultūru, jo vienīgi etnisko saišu izpratne un emocionālā sasaiste var nodrošināt garīgas personības izveidi, kas gādā par savas valsts valodas, izglītības, kultūras, teritorijas, resursu (cilvēki un daba) un ekonomikas atjaunošanu un saglabāšanu.