2011.gada 19.jūlijā

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš plkst. 11:00 pēc V.Zatlera politiskā spēka uzaicinājuma Dzirnavu iela 74/76 piedalās diskusijā "Vienkārši, skaidri un vienādi spēles noteikumi visiem bez izņēmuma".

http://www.tvnet.lv/online_tv/14430

 

.