2011.gada 10.augustā

plkst. 10:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Valde pulcējas uz sēdi.

Darba kārtībā:

  1. Sēdes atklāšana. /I. Tīkmere/
  2. Informācija par klātesošajiem un deleģēto balsstiesību pārbaude. /E. Kramiņš/
  3. Darba kārtības apstiprināšana. /E. Kramiņš/
  4. LNSS rīcība Zatlera politiskā spēka atbalstīšanai, potenciālo Saeimas deputātu kandidātu uzklausīšana, izvērtēšana un apstiprināšana. /E. Kramiņš/
  5. Aktualitātes LNSS Reģionālo pasākumu plānošanā. /A. Stepiņa/
  6. LNSS biedru vasaras radošā nometne. /E. Kramiņš/
  7. Nākamās Valdes sēdes norises laiks un darba kārtība. /E. Kramiņš/
  8. Sēdes slēgšana. /I. Tīkmere/