2011.gada 20.augustā

plkst. 17:30 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Goda tiesa pulcējas uz sēdi.

Tās gaitā tika lūgts LNSS valdei izslēgt no LNSS biedru rindām par apzināti nepatiesu publisku neslavas celšanu, otru personu apkaunojošu izdomājumu tīšu izplatīšanu un LNSS darbības diskreditāciju Elitu Kleinhofu – Prūsi, saskaņā ar LNSS Statūtu 3.1. punktu.2011.gada 20.augustā.

 

Pamatojoties uz Tiesas nolikuma 1. punktu, kurš nosaka, ka tās uzdevums ir nodrošināt LNSS biedru morālo aizstāvību pret goda un cieņas aizskārumu, Tiesa pieņem lēmumu:

1.      izteikt nopēlumu Zatlera Reformu partijas (ZRP) Talsu nodaļas (TN) valdes priekšsēdētājam Edmundam Demiteram par to, ka viņš, pārkāpjot ZRP nodaļu nolikumu, iekļāva 2011. gada 11. augusta TN sanāksmes darba kārtībā iepriekš neizziņotu darba kārtības punktu par LNSS darbību, kā rezultātā publiski tika celta neslava LNSS biedriem Edgaram Kramiņam un Initai Auniņai, un ietekmēts balsojums par viņiem kā par potenciālajiem Saeimas deputātu kandidātiem;

2.      prasīt ZRP TN valdes priekšsēdētājam Edmundam Demiteram nākamajā ZRP TN sanāksmē publiski atvainoties LNSS priekšsēdētājam Edgaram Kramiņam un LNSS Pirmsskolas izglītības vadītājai Initai Auniņai par goda nomelnošanas mēģinājumu;

3.      lūgt LNSS valdi izslēgt no LNSS biedru rindām par apzināti nepatiesu publisku neslavas celšanu, otru personu apkaunojošu izdomājumu tīšu izplatīšanu un LNSS darbības diskreditāciju Elitu Kleinhofu – Prūsi, saskaņā ar LNSS Statūtu 3.1. punktu;

4.      paziņot par šo faktu ZRP valdei, ZRP ētikas komisija, TN biedriem, Pedagogu Domei, Kristīgo skolotāju asociācijai, Talsu novada izglītības pārvaldei, kā arī Talsu rajona skolām;

5.      lūgt LNSS valdi iesniegt dokumentus Talsu tiesā pret Elitu Kleinhofu – Prūsi kompensācijas piedziņai 10`000 Ls apmērā par labu LNSS, sakarā ar apzināti nepatiesu publisku neslavas celšanu un otru personu apkaunojošu izdomājumu tīšu izplatīšanu pēc Krimināllikuma 157. panta 1. daļas.

Saskaņā ar Goda Tiesas nolikuma 7.punktu, lēmums ir galīgs, nav pārsūdzāms un stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.