2011.gada 16.augustā

plkst. 16:00 Rīgā, Skanstes iela 50 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš sveic LR Valsts kontroles darbiniekus iestādes 88. dzimšanas dienā un izsaka pateicību viņiem par atbalstu pedagogiem cīņā ar neefektīvo un pretrunu plosīto izglītības sistēmu, veicot revīzijas pirmskolas, vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības procesos, tādejādi palīdzot skolotājam analizēt procesus un reformēt Izglītības sistēmu kopumā.

.