2011.gada 22.augustā

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš dodas darba vizītē uz Vaiņodes internātpamatskolu, Vaiņodes mūzikas skolu un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālo vidusskolu, iepazīstinot pedagogus ar Latvijas Nacionālās izglītības sistēmas konceptu.

.