2011.gada 24.septembrī

plkst.12:00 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas namā, kurā kādu laiku atradies arī Skolotāju institūts /18. novembra ielā Nr. 26, Rēzeknē/ notika LNSS Rēzeknes reģionālās nodaļas dibināšanas pasākums, ar mērķi apzināt Latgales skolotāju pienesumu Latvijas Nacionālās izglītības sistēmas veidošanai.

Pasākuma laikā dalībnieki noklausījās ziņojumus „Latvijas Nacionālās Izglītības sistēmas ideoloģija un pamatnostādnes” un „Reģionālo nodaļu devums Latvijas Nacionālas izglītības sistēmas veidošanai”, dalījās pedagoģiskajā pieredzē, nodibināja Rēzeknes reģionālo nodaļu un apsprieda darba organizācijas paņēmienus un par nodaļas vadītāju ievēlēja Vitu Borisu.

Pasākuma programma