2011.gada 12.oktobrī

plkst.11.00 Mazajā ģildē (Amatu ielā 4) Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr.paed. E.Kramiņš piedalās Latvijas Amatniecības kameras rīkotajā Preses konferencē par valdības nespēju atzīt amatniecību par tautsaimniecības nozari un bezjēdzīgo saraksti ar EM, IZM, MK un Valsts prezidentu problēmu risināšanā.

www.lak.lv

.