2011.gada 29.oktobrī

plkst.16:00 Rīgas Valda Zālīša pamatskolā, kurā kādreiz pulcējās Skolotāju savienības Rīgas nodaļa /Oskara Kalpaka, agrāk Todlēbena bulvārī Nr.8, Rīgā/ notika Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības Rīgas reģionālās nodaļas atjaunošanas pasākums, ar mērķi apzināt Rīgas skolotāju pienesumu Latvijas Nacionālās izglītības sistēmas veidošanai un sveikt Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri Dr. paed. Antu Rudzīti, kura 2011. gada 25. oktobrī atskatījās uz sava mūža 80 gadiem un pedagoģiskā darba 60 gadiem.

Pasākuma laikā dalībnieki noklausīsies ziņojumus „Latvijas Nacionālās Izglītības sistēmas ideoloģija un pamatnostādnes”, „Reģionālo nodaļu devums Latvijas Nacionālas izglītības sistēmas veidošanai” un noklausījās jubilāres atskatu par viņas pedagoģisko darba pieredzi. A. Rudzīti bija ieradusies sveikt arī Valsts kontroliere Inguna Sudraba, tādā veidā kārtējo reizi izrādot cieņas apliecinājumu LNSS biedriem un skolotājam kopumā.

Pasākuma izskaņā LNSS priekšsēdētājs Dr. paed. Edgars Kramiņš, pasniedzot A. Rudzītei LNSS Goda biedra diplomu, apliecināja, ka:

  • LNSS, stāvēdama uz nacionāli valstiskiem pamatiem un visur pirmā vietā stādīdama latviešu tautas intereses, atzīst A. Rudzītes cildeno, pašaizliedzīgo, 60 gadu ilgo, panākumiem bagāto un svētīgo pedagoģisko darbu latvju nacionālās skolas veidošanā un nacionāli valstiskas apziņas izkopšanā,
  • ar 2011. gada 29. oktobra valdes sēdes lēmumu A. Rudzīte vienbalsīgi ir ievēlēta par LNSS goda biedru.

Ar šo brīdi A. Rudzīte ir papildinājusi LNSS Goda biedru rindas, kurās savulaik uzņemti tādi pedagoģijas dižgari kā M. Kaudzīte, Ā. Ārgalis, I. Cīrulis, A. Dauge, J. Kauliņš, V. Zālītis, Fr. Adamovičs, J. Bebrs, E. Dinsbergs, A. Saulietis u.c.

LNSS priecājas, ka A. Rudzīte aizvien ir aktīva un ikdienā pilda LNSS Padomes un Goda tiesas locekles, žurnāla „Audzinātājs” Redakcijas padomes priekšsēdētāja vietnieces audzināšanas jautājumos pienākumus. LNSS paliek cerībā, ka arī turpmāk A. Rudzītei būs lemts darboties Latvijas sabiedrībai par svētību.

Pasākuma programma