2011.gada 15.oktobrī

plkst.11:00 Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālajā vidusskolā, kurā savulaik atradā Baltijas skolotāju seminārs /Liepājas ielā Nr. 31, Kuldīgā/ notika LNSS Kurzemes reģionālās nodaļas dibināšanas pasākums, ar mērķi apzināt Kurzemes skolotāju pienesumu Latvijas Nacionālās izglītības sistēmas veidošanai.

Pasākuma laikā dalībnieki noklausījās ziņojumus „Latvijas Nacionālās Izglītības sistēmas ideoloģija un pamatnostādnes” un „Reģionālo nodaļu devums Latvijas Nacionālas izglītības sistēmas veidošanai”, dalījās pedagoģiskajā pieredzē, apsprieda Kuldīgas, Engures. Krundas u.c. Kurzemes reģionālo nodaļu darba organizācijas paņēmienus.

Pasākuma programma