2011.gada 25.oktobrī

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Padomes un Goda tiesas locekle, žurnāla „Audzinātājs” Redakcijas padomes priekšsēdētāja vietniece audzināšanas jautājumos, Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere Dr. paed. Anta Rudzīte atskatījās uz sava mūža 80 gadiem un pedagoģiskā darba 60 gadiem.

Ar 2011. gada 29. oktobri A. Rudzīte ir ievēlēta par LNSS goda biedru, līdzās tādiem pedagoģijas dižgariem kā M. Kaudzīte, Ā. Ārgalis, I. Cīrulis, A. Dauge, J. Kauliņš, V. Zālītis, Fr. Adamovičs, J. Bebrs, E. Dinsbergs, A. Saulietis u.c. LNSS paliek cerībā, ka arī turpmāk A. Rudzītei būs lemts darboties Latvijas sabiedrībai par svētību.

 Goda diploms