2011.gada 16.septembrī

plkst. 16:00 Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Padome pulcējas uz sēdi.

Darba kārtībā:

  1. Sēdes atklāšana. /I.Auniņa/
  2. Informācija par klātesošajiem un deleģēto balsstiesību pārbaude. /E.Kramiņš/
  3. Darba kārtības apstiprināšana. /E.Kramiņš/
  4. LNSS Reģionālo nodaļu dibināšanas pasākumu norises datumi, vietas un plāns. /A.Stepiņa/
  5. LNSS Goda tiesas lēmums par dokumentu iesniegšanu Talsu tiesā pret E. Kleinhofu – Prūsi kompensācijas piedziņai 10`000 Ls apmērā par labu LNSS, sakarā ar apzināti nepatiesu publisku neslavas celšanu un otru personu apkaunojošu izdomājumu tīšu izplatīšanu pēc Krimināllikuma 157. panta 1. daļas. /I.Kalnozola/LNSS biedru vasaras radošā nometnes izvērtēšana. /E.Kramiņš/
  6. Nākamās Valdes un Padomes sēžu norises laiki un perspektīvā darba kārtība. /E.Kramiņš/
  7. Sēdes slēgšana. /I.Auniņa/
  8. LNSS Valdes sastāvs. /A.Stepiņa/