2011.gada 12.novembrī

plkst.11:00 Valmieras Mākslas vidusskolā /V.Baloža ielā Nr. 5, Valmierā/ notika LNSS Vidzemes reģionālās nodaļas dibināšanas pasākums, ar mērķi apzināt Vidzemes skolotāju pienesumu Latvijas Nacionālās izglītības sistēmas veidošanai.

11.00 -11.05 Sapulces atklāšana

11.05-11.10 Māksliniecisks sveiciens

11.10-11.30 Iepazīšanās ar LNSS Nacionālas izglītības sistēmas ideoloģiju, pamatnostādnēm, LNSS darbību. Diskusiju tēmu uzstādījums.

11.30-14.30 Diskusijas:

1) Mācību iestāžu attiecības ar vietējo pašvaldību

2) Mācību iestāžu un viņu darbinieku finansiālā situācija

3) Obligātā dokumentācija- apjoms, saturs, lietderība

4) Mācību iestāžu audzēkņu skaita un kontingenta situācija, iespējamie risinājumi.

5) Lauku un pilsētu mācību iestāžu atšķirība – statuss, mācību un interešu izglītības saturs, ārpusklases darba organizācijas iespējas, u.c.

6) Mācību saturs. Latviskās dzīvesziņas integrācijas problemātika mācību saturā

14.30-15.00 Tēja un groziņi

15.00 -16.00 „Pieredzes apmaiņas brauciens uz Portugāli”

16.00-17.00 LNSS Vidzemes reģionālās nodaļas perspektīvais darba plāns.

  •  iepazīšanās ar nolikumu
  •  LNSS biedru uzņemšana
  •  tuvākās un tālākās darbības apspriešana