2011.gada 12.decembrī

plkst.9.30 LR Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā (Jēkaba ielā 10/12) Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr.paed. E.Kramiņš piedalās NEPL padomes locekļu 1.atlases kārtā.

.