Konferences "Latvijas cilvēks izglītības telpā un laikā

programma

Rīgā, 2010. gada 30. un 31. martā

Rīgas 3. ģimnāzijā

/Grēcinieku ielā Nr. 1, Rīgā, LV 1050/

30. MARTS

9:00 – 10:00 REĢISTRĀCIJA

10:00 – 10:30 KONFERENCES ATKLĀŠANA

(Vada LNSS priekšsēdētājs, Dr. paed. Edgars Kramiņš)

10:00 – 10:20  Daudzlīmeņu stilu un žanru dziedātājas Ginta Lubiņas un pianistes Agijas Ozoliņas – Kozlovskas koncerts.

10:20 – 10:30  Valsts kontrolieres Ingūnas Sudrabas apsveikums.

10:30 – 12:30 KONFERENCES SĒDE

(Vada Dr. paed. Anta Rudzīte, Dr. paed. Edgars Kramiņš, Dr. oec. Sarmīte Jēgere.)

10:30 – 10:40  LNSS priekšsēdētāja vietnieces Dinas Lūses ziņojums "Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība Latvijas 14. Skolotāju kongresa ideju turpinātāja”.

10:40 – 11:10  Zinātniskā redaktore Dr. oec. Sarmīte Jēgere atver pedagoģijas zinātnes rakstu krājumu „Izglītība un audzināšana Latvijas sabiedrībai”.

11:10 – 12:00  LNSS priekšsēdētāja Dr. paed. Edgara Kramiņa referāts „Cita izglītība – cita apziņa”. (attēli)

12:00 – 12:20  Jautājumi un atbildes.

12:20 – 12:30  Ziņojumi un līdzziņojumi.

12:30 – 13:00 KAFIJAS PAUZE

13:00 – 14:15 KONFERENCES SĒDE

(Vada Dr. paed. Anta Rudzīte, Dr. paed. Edgars Kramiņš, Dr. oec. Sarmīte Jēgere.)

13:00 – 13:15  Darba grupas „Izglītības pārvaldība un likumdošana” vadītājas Augstskolas „Attīstība“ lektores, RSU doktorantes Ārijas Baltiņas uzruna.

13:15 – 13:25  Jautājumi un atbildes.

13:25 – 13:40  Darba grupas „Nacionālā kultūra” vadītāja mākslinieka Valda Celma uzruna.

13:40 – 13:50  Jautājumi un atbildes.

13:50 – 14:05  Darba grupas „Pedagoģiskā darbība” vadītājas Latvijas Universitātes lektores un doktorantes Guntas Ošenieces uzruna.

14:05 – 14:15  Jautājumi un atbildes.

14:15 – 15:15 PUSDIENAS PĀRTRAUKUMS

15:15 – 17:00 KONFERENCES SĒDE

(Vada Dr. paed. Anta Rudzīte, Dr. paed. Edgars Kramiņš, Dr. oec. Sarmīte Jēgere.)

15:15 – 15:30  Darba grupas „Vispārējā izglītība” vadītājas ģeogrāfes Anitas Bisenieces uzruna.

15:30 – 15:40  Jautājumi un atbildes.

15:40 – 15:55  Darba grupas „Profesionālā izglītība” vadītāja Lielvārdes mākslas skolas „Mākslas Aptieka” direktora un skolotāja Mag. art. Edgara Mucenieka uzruna.

15:55 – 16:05  Jautājumi un atbildes.

16:05 – 16:20  Darba grupas „Īpašā izglītība” vadītāja Rīgas Stradiņa universitātes un Daugavpils Universitātes docenta, Dr. paed. Edgara Kramiņa uzruna.

16:20 – 16:30  Jautājumi un atbildes.

16:30 – 16:40  Informācija par diskusijām un darbu LNSS grupās un apakšgrupās konferences nākamajā dienā.

16: 40 – 17:00 Muzikāla videofilma „Dzīvie dūmi”.

17:00 – 17:30 PIETEIKŠANĀS NĀKAMĀS DIENAS DARBA GRUPĀS, BIEDRU UZŅEMŠANA LNSS

31. MARTS

9:00 – 9:30 KONFERENCES DARBA TURPINĀJUMS

9:00 – 9:20   Jāņa Vītola ģimenes muzikāla apcere tradicionālās kultūras stilā.

9:20 – 9:30   LNSS priekšsēdētāja Dr. paed. Edgara Kramiņa ziņojums par darba grupās veicamo.

9:30 – 13:00 DARBS GRUPĀS UN APAKŠGRUPĀS

13:00 – 14:00 PUSDIENAS PĀRTRAUKUMS

14:00 – 15:30 KONFERENCES SĒDE

(Sēdi vada Dr. paed. Anta Rudzīte, Dr. paed. Edgars Kramiņš, Dr. oec. Sarmīte Jēgere.)

14.00 – 15.00  Konferences paveiktā apkopojums – darba grupu vadītāju ziņojumi.

15.00 – 15.30  Brīvais mikrofons.

15:30 – 16:00 KONFERENCES SLĒGŠANA

(Vada LNSS priekšsēdētājs, Dr. paed. Edgars Kramiņš)

15.30 – 15.40  LNSS tālākās ierosmes „Citas izglītības sistēmas” veidošanā.

LNSS_rezolucija_1

LNSS_rezolucija_2

LNSS_rezolucija_3

15:40 – 16.00  Rīgas Doma kora skolas Džeza nodaļas 4. kursa audzēkņu ansamblis vadītāja Dr. paed. Tāļa Gžibovska vadībā.

.