SKOLOTĀJU KONGRESI LATVIJĀ KOPŠ 1848. GADA

1874. g. 26. jūnijā

Pirmais jaunlatviešu organizētais Latviešu skolotāju kongress

1905. g. 10 – 14. novembrī

Pirmais jaunstrāvnieku Latviešu skolotāju kongress

1917. g. 8 – 12. jūnijā

Pirmais Latviešu skolotāju kongress Tērbatā

1920. g. 27. – 31. decembrī

Pirmais Latvijas skolotāju kongress suverenā Latvijā

1925. g. 19. – 20. jūnijs

Latvijas Skolotāju kongress

1936. g. 3. un 4. janvārī

Pirmais lielākais Latvijas skolotāju kongress

1940. g. 1. – 2. septembrī

Latvijas PSR pirmais skolotāju kongresu

1957. g. 28. – 30. martam

Latvijas PSR I skolotāju kongress

1960. g. 27. – 28. decembrī

Latvijas PSR II skolotāju kongress

1968. g. 23. – 24. maijā

Latvijas PSR III skolotāju kongress

1978. g. 24. – 25. maijā

Latvijas PSR IV skolotāju kongress

1987. g. 24. – 25. aprīlī

Latvijas PSR V skolotāju kongress

1994. g. 11. - 12. martā

Latvijas Republikas izglītības darbinieku kongress

2009. g. 29. aprīlī

Latvijas Skolotāju 14. kongress „Izglītība un audzināšana Latvijas sabiedrībai”

2014. g. 29. augustā

Latvijas Skolotāju 15. kongress “Tautas tradīcijas nacionālas izglītības saturā”

2019. g. 22. oktobrī

Latvijas Skolotāju 16. kongress “Izglītības reformu lietderība nacionālas valsts pastāvēšanas kontekstā”