SKOLOTĀJU KONGRESI LATVIJĀ KOPŠ 1848. GADA

1874. g. 26. jūnijā

Pirmais jaunlatviešu organizētais Latviešu skolotāju kongress

1905. g. 10 – 14. novembrī

Pirmais jaunstrāvnieku Latviešu skolotāju kongress

1917. g. 8 – 12. jūnijā

Pirmais Latviešu skolotāju kongress Tērbatā

1920. g. 27. – 31. decembrī

Pirmais Latvijas skolotāju kongress suverenā Latvijā

1925. g. 19. – 20. jūnijā

Latvijas Skolotāju kongress

1936. g. 3. un 4. janvārī

Pirmais lielākais Latvijas skolotāju kongress

1940. g. 1. – 2. septembrī

Latvijas PSR pirmais skolotāju kongresu

1957. g. 28. – 30. martā

Latvijas PSR I skolotāju kongress

1960. g. 27. – 28. decembrī

Latvijas PSR II skolotāju kongress

1968. g. 23. – 24. maijā

Latvijas PSR III skolotāju kongress

1978. g. 24. – 25. maijā

Latvijas PSR IV skolotāju kongress

1987. g. 24. – 25. aprīlī

Latvijas PSR V skolotāju kongress

1994. g. 11. - 12. martā

Latvijas Republikas izglītības darbinieku kongress

2009. g. 29. aprīlī

Latvijas Skolotāju 14. kongressIzglītība un audzināšana Latvijas sabiedrībai

.