SKOLOTĀJU SAVIENĪBAS LATVIJĀ KOPŠ XX GADSIMTA SĀKUMA

Latvijas tautskolotāju savienība (1905. g.)

Latvijas skolotāju savienība (1917. g.)

Rīgas latviešu skolotāju savienība (15.08.1919. – 23.09.1923.) // Izdeva žurnālu „Izglītība”

Latvijas Nacionālo skolotāju savienība (1923. g.) // Izdeva žurnālu „Audzinātājs”

.