SKOLOTĀJU BIEDRĪBAS LATVIJĀ KOPŠ 1898. GADA

Vidzemes guberņas Latviešu skolotāju biedrība (18.07.1898.)

Latvijas skolotāju biedrība (04.12.1907.) → Vispārējā profesionālā Latvijas skolotāju biedrība (1908. – 1911.) Izdeva žurnālu „Izglītība”

Baltijas pedagoģiskā biedrība (1913. – 1914.)

Valmiera apriņķa skolotāju biedrība (1917. - 1936.)

Rīgas pilsētas skolu skolotāju biedrība (14.04.1917. – 23.09.1920.) → Rīgas latviešu skolotāju savienība → Rīgas latviešu skolotāju biedrība (1919. – 1925.)

Rīgas skolotāju arodnieciskā biedrība (03.05.1917.)

Rīgas skolotāju arodbiedrības biedri → Rīgas latviešu skolotāju biedrība (1919. – 1925.)

Rīgas apriņķa skolotāju profesionālā biedrība (1919. – 1938.)

Jēkabpils apriņķa skolotāju biedrība (1920.)

Valmieras latviešu skolu biedrība (1921. – 1939.)

Latvijas vidusskolu skolotāju biedrība (20.02.1921. – 1940.)

Ludzas apriņķa un pilsētas skolotāju arodnieciskā biedrība (1921. – 1922.)

Latvijas defektīvo bērnu skolotāju biedrība (1921. – 1940.)

Rūjienas skolotāju biedrība (1922. – 1936.)

Rīgas poļu skolotāju biedrība (1922. – 1939.)

Latvijas tehnisko skolu skolotāju biedrība (1922. – 1940.)

Latvijas ēbeju skolotāju biedrība „Hamore” (1923. – 1936.)

Apvienotā Latvijas lietuvju skolotāju biedrība (1923. -1937.)

Jēkabpils arodnieciskas skolotāju biedrība (1924.)

Ēbreju profesionālā skolotāju biedrība „Marija” (1924. – 1939.)

Poļu pedagoģiskā biedrība (1929. – 1930.)

Gulbenes skolotāju biedrība (1925. – 1936.)

Valkas apriņķa skolotāju biedrība (1925. – 1941.)

Latvijas dejas mākslas pedagogu biedrība (1930. – 1940.)

Bijušo Baltijas skolotāju semināra audzēkņu un skolotāju biedrība (1930. – 1940.)

Cēsu apriņķa latviešu skolotāju biedrība (1931. – 1939.)

Ēbreju centrālā skolotāju organizācija (1932. – 1937.)

Krievu praktisko zinātņu skolotāju biedrība (1932. – 1936.)

Latvijas vēstures skolotāju biedrība (1932. – 1939.)

Alūksnes skolotāju biedrība (... – 1934.)

Vācu skolotāju biedrība

Latvijas skolotāju biedrība (1939.- 1945.)

Pedagogu biedrība (1973. - līdz Latvijas tautas frontes nākšanai uz politiskās skatuves, kurai par šādu, no politiskiem žņaugiem brīvu, organizāciju nebija nekādas intereses.)

.