2009.gada 29.aprīlī

Latvijas skolotāji pulcējās Latvijas 14. Skolotāju kongresā „Izglītība un audzināšana Latvijas sabiedrībai”, kurā tika nolemts atjaunot 1939. gadā slēgto Latvijas Nacionālo Skolotāju savienību (LNSS), lai valstī veidotu izglītības sistēmu, kurā pedagogi tiktu uzklausīti, respektēti un līdz ar to būtu atbildīgi par sava darba rezultātiem. VIDEO

Līdz ar to skolotājiem tika dota iespēja kopīgi risināt profesijas aktuālākos jautājumus, veidojot valstī izglītības sistēmu, kurā viņi tiktu uzklausīti, respektēti un būtu atbildīgi par sava darba rezultātiem.

Latvijas 14. Skolotāju kongress nāca klajā ar aicinājumu visiem Latvijas pedagogiem kardināli iestāties par pozitīvām izmaiņām mācīšanas un audzināšanas darbā, atmetot līdz šim bezkritiski savākto, pielāgoto un Latvijas kultūrai nederīgo, vienlaikus veidojot elastīgu un demokrātisku izglītības procesu pārvaldību.

Kongresa lēmuma, ka atjaunotā LNSS ir Latvijas Tautskolotāju savienības (1905. g.), Latvijas Skolotāju savienības (1917. g.), un Latvijas Nacionālo Skolotāju savienības (1924. g.) juridiskā pēctece, tiesību un saistību tieša pārņēmēja, tagad ir iestrādāts arī LNSS statūtos.