2009.gada 16.jūnijā

plkst. 11:00 Latvijas 14. Skolotāju kongresā (LSK) ievēlētie pārstāvji pulcējas uz Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Padomes pirmo sanāksmi.

Tajā klātesošie:

  1. pieņemts LSK valdes priekšsēdētāja E. Kramiņa ziņojums par 14. skolotāju kongresa sasaukšanas ideju un laika gaitā notikušajām izmaiņām LSK domes un valdes sastāvā;
  2. pieņemta LSK valdes priekšsēdētāja E. Kramiņa finansu atskaite par kongresa līdzekļu izlietojumu;
  3. izveidota darba grupa atjaunojamās LNSS statūtu izstrādei deviņu cilvēku sastāvā: D. Bērziņa, Ī. Bērziņa, D. Blūma, B. Garjāne, D. Lūse, M. Pīlāga, R. Purmale, B. Reinberga un I. Šulte, kura jau vakar, tūlīt pēc LNSS padomes sēdes uzsāka darbu.
  4. nolemts ar aptaujas anketas palīdzību noskaidrot LSK delegātu viedokli par pieciem būtiskākajiem LNSS statūtu jautājumiem;
  5. atbalstīt E. Dombravas priekšlikumu LSK dibinātājiem pieņemt lēmumu par šī nodibinājuma pašlikviditāciju.