2009.gada 15.jūlijā

plkst. 11:00 Latvijas 14. Skolotāju kongresā (LSK) ievēlētie pārstāvji pulcējas uz Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) otro sanāksmi, lai apspriestu LNSS statūtu projektu un ieceltu pārvaldes institūcijas.

Par LNSS priekšsēdētāju ievēlēts Dr. paed. E. Kramiņš, bet par priekšsēdētāja vietnieci – D. Lūse, kuriem uzticēts parakstīt LNSS statūtus. LNSS valdē ievēlēti arī I. Auniņa, Ī. Bērziņa, I.Kalnozola.

Revīzijas komisijā ievēlēti D. Blūma, S. Lodiņa un A. Zvaigzne.

Goda tiesā ievēlēti S. Aigare, D. Bērziņa, J. Dobenberga, S. Jēgere, E. Kleinhofa – Prūse, M. Pīlāga, R. Purmale, B. Reinberga un A. Rudzīte.