2009.gada 15.jūlijā

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Padome nosūtīja Latvijas Skolotāju kongresa (LSK) dibinātājiem pateicību par izrādīto iniciatīvu un ieguldīto darbu kongresa sasaukšanā, vienlaikus lūdzot nodibinājuma vadību pieņemt lēmumu par LSK slēgšanu.

 

VĒSTULE