2009.gada 29.jūlijā

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) padomes vārdā Dr. paed. A. Rudzīte nosūtīja atklātu vēstuli LR Ministru prezidentam V. Dombrovskim, kurā lūdz atbildēt un jautājumu: „Vai morāle mūsu valstī un līdz ar to pašā valsts pārvaldē ir vērtība?”

VĒSTULE