2009.gada 18.augustā

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (UR) valsts notāre Inga Makstniece, izskatot Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) iesniegtos dokumentus, konstatēja, ka dokumenti atbilst Biedrību un nodibinājumu likuma, likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" un citu normatīvo aktu prasībām, un nolēma ierakstīt biedrību un nodibinājumu reģistrā "Latvijas Nacionālā Skolotāju savienību" ar vienoto reģistrācijas Nr. 40008144998, izsniedzot reģistrācijas apliecību Nr. B 011864