2009.gada 20.augustā

plkst. 11:00 divas nedēļas pirms mācību gada sākuma savu darbu uzsākusi Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) Padome, apstiprinot Biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumus, Darba plānu un budžetu tāmi 2009. gadam.

„Katrai tautai vislielākais dārgums ir tās cilvēki – jo īpaši bērni. Tāpēc par vienu no galvenajiem uzdevumiem LNSS uzskata nepieciešamību realizēt sabiedrībai piešķirtās tiesības ieaudzināt nākošajos valsts pilsoņos nacionālās pašvērtības apziņu. Tieši savu bērnu dēļ mēs nedrīkstam kaut ko nevarēt, nespēt un ļauties iznīcībai,” tā Skolotāju kongresa delegātu vidū uzticību iemantojušais LNSS jaunievēlētais priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš.

LNSS padome ir skaidri definējusi, ka iestāsies gan pret valsts realizēto administratīvi teritoriālo diskrimināciju, gan pret nozaru diskrimināciju, gatavojot nepieciešamos dokumentus Eiropas Cilvēktiesību tiesai. Kā savā apsveikuma vēstulē, Latvijas Nacionālajai Skolotāju savienībai darbu uzsākot, uzsvēra Latvijas 14. Skolotāju kongresa vecākais delegāts, skolotājs Ē. Apinis no Smiltenes, tad „izglītība, galvenokārt, nozīmē augstu morālo un nacionālās apziņas audzināšanu, jo zināšanas un darba prasmi var nodot arī noziedzniekam un amorālam cilvēkam, par ko jo skaidri varam pārliecināties Latvijas praktiskās dzīves norišu vērojumos.” „Šis apstāklis neizbēgami bremzē izglītības reformas īstenošanu un sabiedrības uzticības veidošanos. Var saprast, ka pārslodzes dēļ V. Dombrovskis nespēj iedziļināties izglītības problēmu būtībā. Taču pilnīgi neizprotami ir tas, ka viņš atstāj ministri amatā, uzzinot Valsts kontroles materiālus par T. Koķes atļaušanos valsts iedalīto naudu izglītībai tērēt franču konjakos, ka vienā vakarā viņa dārgā restorānā notērē valsts naudas summu, par kuru skolai var nopirkt, piemēram, trīs datorus,” norāda LNSS padomes locekle, Triju zvaigžņu ordeņa kavaliere, bijusī politiski represētā un Bauskas 1. vsk. direktore Dr. paed. A. Rudzīte.

2009. g. 15. jūlijā LNSS Padomē tika ievēlēti S. Aigare, I. Auniņa, D. Bērziņa, Ī. Bērziņa, D. Blūma, J. Dobenberga, J. Hadkevičs, A. Jankava, S. Jēgere, I. Kalnozola, E. Kleinhofa – Prūse, E. Kramiņš, I. Kupča, S. Lodiņa, D. Lūse, M. Pīlāga, R. Purmale, B. Reinberga, A. Rudzīte un A. Zvaigzne.