2009.gada 27.augustā

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājs Dr. paed. E. Kramiņš nosūta apsveikuma vēstuli LR Pilsoņu Nacionālās padomes sapulces dalībniekiem, izsakot pateicību sapulces organizatoriem par ieguldīto darbu.

VĒSTULE